Miten tulevaa kosmetologia arvioidaan?

Blogissani on ollut hiljaiseloa, koska aikani kuluu vauhdilla niin kosmetologin työssä kuin uudessa opinahjossani Lapin yliopistolla. Opiskelen työni ohessa graafista suunnittelua. Opiskelijaroolista hyppään toisinaan myös opettajan rooliin. Olen käynyt tänä syksynä myös opettamassa Rovaniemen koulutuskeskus REDUssa kosmetologin osaamisalan opiskelijoita. 

Ensi keväänä keskityn graafisen suunnittelun opintoihini, mutta ajanvarauksia kauneushoitoihin minulta edelleen saa osoitteeseesta www.timma.fi/hiuspisterovaniemi.

Minua vaihtelu virkistää, joten välillä myös näyttöjen arvioimista REDU:lla…

Millaisia näyttöpäivät ovat?

Useampana päivänä tänä syksynä olen ollut mukana arvioimassa opiskelijoiden osaamista näyttökokeissa. Nuina päivinä minua usein hätkähdyttää osaamisen määrä, mitä kosmetologiopiskelijalta odotetaan. Tänä syksynä opiskelijat ovat tehneet asiakkailleen vartalohoitoja, karvanpoistoja, ehostuksia, kasvohoitoja sekä ripsien ja kulmien värjäyksiä.

Arvioitavaa on paljon. Epäilen ettei suurin osa kosmetologin asiakkaista tiedä kuinka laajaa osaamista kosmetologilta edellytetään.

Opiskelijoiden osaamista arvioidaan hyvin laajasti. Ei riitä, että osaa tehdä käsittelyn teknisesti oikein, tuntea tuotteet ja myydä sekä markkinoida. Opiskelijan on myös osoitettava, että hän osaa myös toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä. Lisäksi on osattava noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta sekä arvioida omaa toimintaansa. 

Ehostusnäytössä työpöydälle kerääntyy tuotteita, välineitä ja analyysilomake.

Läpäistäkseen näytöt täytyy osata mm.

 • suunnitella
 • ymmärtää muotoja, anatomiaa ja fysiologiaa
 • huomioida asiakkaan toiveet
 • keskustella, neuvotella ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • tuotetuntemusta ja ainesosatuntemusta
 • käyttää oikein välineitä ja laitteita
 • hieroa
 • aikatauluttaa
 • ohjata tuotteiden käytössä, suositella ja myydä tuotteita
 • laatia hoitosuunnitelmia
 • palvella ystävällisesti 
 • ohjata asiantuntijalle
 • olla vastuullinen ja yhteistyökykyinen, noudattaa ohjeita, sääntöjä, vaitiolovelvollisuutta ja ammattietiikkaa
 • olla suvaitsevainen ja tasavertainen
 • hyödyntää teknologiaa, olla taloudellinen 
 • edistää kestävää kehitystä
 • huolehtia aseptiikasta, puhtaudesta, välineiden huollosta, ergonomiasta, omasta työkyvystä ja terveydestä
 • arvioida omaa toimintaansa ja palvelunsa laatua, ottaa vastaan palautetta
 • hankkia ja käsitellä tietoa

Miten näytöistä selviää?

Asenne on tärkein. Halu onnistua auttaa suuresti. Silloin on motivaatiota harjoitella näyttötehtäviä, lukea tuotetietoutta ja teorioita. Asiakaspalvelua pitää harjoitella ajatuksella ja visualisoida koko prosessi. Opettajilta saatavaa palautetta kannattaa kuunnella ja muuttaa toimintaansa, jotta arvioinnin kriteerit varmasti täyttyvät.

Näyttötilanteet ovat opiskelijoille usein haastavia, jännittäviä sekä hyvin merkittäviä. Suurin osa opiskelijoista ottaa näytöt vakavasti ja haluavat lähtökohtaisesti näyttää parastaan. 

Arviointi perustuu valtakunnallisiin kriteereihin

Tämän lisäksi arviointitilanteet voivat olla kuumottavia, koska arvioijan on tarkasteltava useita vaiheita ja tehtävä muistiinpanoja. Arvioija kuuntelee, katselee ja peilaa kaikkea annettuihin kriteereihin. Ohjausta ei anneta ellei opiskelija sitä kysy tai mikäli työtilanteessa on vaaran paikka. Arvioinnin tueksi täytetään erilaisia kaavakkeita, joista selviää mm. opiskelijan ajatuksia teoreettisesta osaamisesta. Palautekeskustelu käydään suorituksien jälkeen. Siinä voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä työn suorituksesta.

Miten opiskelijan näyttö eroaa ammattilaisen toiminnasta?

Ammattilainen ei enää ajattele mitä kaikkea osaamiseen kuuluu, vaan työ etenee rutiinilla ja tehtävät suoritetaan lähes lihasmuistilla.

Arviointikriteerejä tuijottaessani huomaan, että todella ne kaikki osat työssäni toteutuvat. Toisinaan jää miettimään minkä arvosanan antaisin itselleni jostain käsittelystä ja tiedän välillä suoriutuvan paremmin ja välillä huonommin. Ammattiylpeyteni ei salli jättäytyä jälkeen osaamisessani vaan korjausliikkeet tehdään mahdollisimman nopeasti. Asiakkaiden palaute on minun kriteeristöni jonka mukaan toimin.

Analysointi on osa näyttötyön suunnittelua

Kunnioitan työtä, jota opiskelija tekee suoriutuakseen hyvin arvosanoin ja arvostan opettajia, jotka tekevät suuren työn niin näyttöjen järjestämiseen kuin arvioinnin todenmukaisen lopputuloksen tekemiseen. Joskus oikeudenmukaista arviointipäätöstä mietitään vielä nukkumaan mennessä ja konsultoidaan kolleegoita, jotta opiskelija saa parhaimman mahdollisen arviointipäätöksen.

Mikäli sinua palvelee REDUsta valmistunut opiskelija kauneudenhoitopalveluissa, hän varmasti tietää mitä kosmetologin työ pitää sisällään. Ja valmistumisen jälkeen todellinen oppiminen alalla pärjäämiseen todella alkaa. Onnea kaikille näytöissä ja kauneudenhoitotyössään pakertaville!

REDUn hius- ja kauneudenhoitoalan opinnoista voit lukea lisää https://www.redu.fi/fi/Hakijalle/Perustutkinnot/Palvelualat/Hius–ja-kauneudenhoitoalan-perustutkinto